Mistä kuulon lisäapuvälineitä saa?

Kuulon lisäapuvälineitä saa eri tahoilta joko maksuttomasti tai omakustanteisesti.

  • Julkisen terveydenhuollon kautta voi saada lainaksi pienoisapuvälineitä (esim. TV:n ja radion kuuntelun lisälaitteet). Apuvälineet saa erikoissairaanhoidosta kuntoutusohjaajan tekemän kartoituksen perusteella.
  • Kelan kautta voi apuvälinesuosituksen perusteella ja kokeilujakson jälkeen anoa ryhmäkuuntelulaitteita opiskeluun ja työhön.
  • Joissain tilanteissa työnantaja voi kustantaa lisäapuvälineitä työhön.
  • Jos kuulovika on vaikea-asteinen, apuvälineitä (kuulovammaisten hälytinjärjestelmät) voidaan anoa kunnan sosiaalitoimen vammaispalvelusta kuntoutusohjaajan kotikäynnin ja apuvälinesuosituksen perusteella.
  • Apuvälineitä voi hankkia myös yksityiseltä terveydenhuoltopalveluja tuottavalta yritykseltä. Tällöin kaikki kustannukset maksetaan itse.

Päivitetty  2.6.2021

Kyllä