Yleisimmät kuuloviat

Kuulovika voi johtua esimerkiksi välikorvantulehduksesta, korvan meluvammasta tai ikääntymisestä.

​​ Johtumistyyppinen kuulovika aiheutuu siitä, että ääni ei pääse etenemään tai johtumaan korvakäytävässä, tärykalvolla tai kuuloluissa. Aistimistyyppinen kuulovika puolestaan johtuu siitä, että sisäkorvan simpukan aistinsolut eivät toimi.

Jos kuulohermo tai kuuloradan muut alueet toimivat puutteellisesti, on kyseessä neuraalinen kuulovika. Edellä mainittujen kuulovikojen yhdistelmää kutsutaan kombinoiduksi kuuloviaksi.

Päivitetty  14.5.2021

Kyllä