Sairauden hoitoon liittyvät korvaukset

Terveydenhoitoon liittyvien matkojen, sairaudenhoitoon määrättyjen lääkkeiden tai yksityisen terveydenhoidon kustannuksiin voi saada korvausta.

Julkisen terveydenhuollon maksuissa on vuotuinen maksukatto, jonka jälkeen hoito on pääosin maksutonta. Sairaala voi myös myöntää huojennuksen hoitomaksuista varattomuuden perusteella.

Kaikkiin Kelan korvauksiin voit tutustua Kelan verkkosivuilla. Koottua tietoa sosiaaliturvasta löydät järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta.

Haitarin otsikkotaso2
Sairaanhoitokorvaukset

Tarkempaa tietoa sairaanhoitokorvauksista ja maksukatosta saat oman hoitopaikkasi potilasmaksutoimistosta, sairaalan sosiaalityöntekijältä sekä Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Voit saada Kelasta korvausta sairaudenhoitoon määrättyisiin lääkkeisiin ja joiltain osin yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin.

  • Suorakorvauksessa Kelan korvaama osuus vähennetään suoraan laskusta silloin, kun maksat palvelun tai tuotteen.
  • Voit jälkikäteen hakea korvausta Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai Kelan lomakkeella. Huomioi, että korvaus tulee hakea tietyn ajan kuluessa.

Tutustu tarkemmin Kelan sairaanhoitokorvauksiin.

MatkakorvauksetJulkiseen terveydenhuoltoon liittyvien matkojen kustannuksiin saa korvausta Kelasta.

Yksityisen terveydenhuollon matkoja korvataan vain, jos hoito on Kelan korvaukseen oikeuttavaa.Tutustu tarkemmin Kelan matkakorvauksiin.

Voit saada yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi. Tutustu yöpymisrahaan Kelan verkkosivujen kautta.

LääkekorvauksetSairaudenhoitoon määrätyistä lääkkeistä voi saada Kela-korvauksen.

Tutustu tarkemmin Kelan lääkekorvauksiin.

kuntoutuminen; matkakorvaus; lääkkeet; lasku; sairaanhoito; kuntoutus; kustannukset; terveydenhuolto; potilasmaksut

Kyllä

Päivitetty  8.5.2023