Toimeentulo sairausajalle

Voit saada ansiomenetyksen korvausta Kelasta työkyvyttömyyden tai lapsen sairauden ajalle.

Haitarin otsikkotaso2
Sairauspäiväraha

Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias etkä pysty sairauden takia tekemään työtä, opiskelemaan tai olet työtön.

Jos olet ansiotyössä ja sinulle maksetaan palkkaa poissaolon ajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Sairauspäivärahaa voi saada yhteensä 300 arkipäivää eli noin vuoden ajan viimeisen kahden vuoden ajalta. Enimmäisaikaan laskettavat sairauspäivärahapäivät voivat myös olla eri sairauksien aiheuttamia. Tutustu sairaspäivärahaan.

OsasairauspäivärahaKelasta haettava osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahaa maksetaan minimissään 12 arkipäivältä ja enintään sitä maksetaan 150 arkipäivältä. Lauantai luetaan arkipäiväksi.

Tutustu osasairauspäivärahaan ja sen saamisen edellytyksiin.

ErityishoitorahaErityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Tutustu erityishoitorahaan.

kuntoutuminen; saikku; kuntoutus; sairauspäiväraha; erityishoitoraha; sairausloma; sairaspäiväraha; työkyvyttömyys; kela

Kyllä

Päivitetty  8.5.2023