Kotipalvelu

Kotipalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä vammasta ja sairaudesta huolimatta.

Kotipalvelujen tarkoituksena on tukea ja auttaa kotona pärjäämistä vammasta ja sairaudesta huolimatta. Myös perheille voidaan tarjota kotipalvelua esimerkiksi synnytyksen jälkeen. Kotipalvelu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

  • Kotipalveluna voit saada apua arjen asioissa kuten peseytymisessä, vaatteiden huoltamisessa tai lastenhoidossa.
  • Kotipalvelun tukipalveluna voit saada myös ateria- ja kauppapalvelua.

Kotipalvelut ovat maksullisia. Tilapäisestä käynnistä tai tukipalveluista sinulta veloitetaan kertamaksu. Jatkuvasta hoidosta tai palvelusta maksat kuukausimaksun tulojesi mukaan.

Kotipalvelua järjestetään kunnan sosiaalihuollon kautta. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja kunnan kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  13.3.2018