Kotihoito

Kotihoito on kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon yhdistelmä.

Jos tarvitsee sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa, sitä voidaan yhdistää. Silloin puhutaan kotihoidosta. Kotihoito on kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. Tarkoituksena on turvata kotona pärjäämistä ja järjestää tarvittava hoito sekä muut palvelut kotona pärjäämisen tueksi.

Säännöllisesti kotihoidon palveluita tarvitsevien ja heidän omaistensa kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palveluiden tarve arvioidaan ja kirjataan. Useimmissa kunnissa kotihoidon apua voi saada myös iltaisin ja öisin.

 

Kyllä

Päivitetty  13.3.2018