Sairastumiseen liittyvät etuudet ja palvelut

Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetyksen sairauden ajalta. Kotona pärjäämistä sairauden kanssa tuetaan tarvittaessa kotihoidolla.

Jos sairastut, etkä pysty käymään töissä tai opiskelemaan, sairauspoissaolon toimeentulosi voidaan turvata Kelan sairauspäivärahalla.

Haet itse sairauspäivärahaa Kelasta. Jos olet ansiotyössä ja saat sairauspoissaolon ajalta palkkaa, työnantajasi hakee sairauspäivärahaa puolestasi. Jos voit käydä töissä osittain, voit korvata ansionmenetyksesi osasairauspäivärahalla. Jos lapsesi sairastuu voit hakea Kelasta erityishoitorahaa.

Sinulle voidaan järjestää tarvittava hoito myös kotiin, jos et pääse sairauden takia sairaalaan tai poliklinikalle hoitokäynneille.

pic Toimeentulo

Sairauden aiheuttaman toimintakyvyn heikentymisen ajalta voi saada Kelasta sairauspäivärahaa.

pic Kotona selviytymisen tukipalvelut

Kotihoidon tarkoituksena on tukea ja auttaa kotona selviytymistä vamman tai sairauden kanssa.