Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voidaan hakea sairauden tai vamman perusteella.

Alentumisvähennystä voidaan hakea, jos verovelvollisen maksukyky on erityisestä syystä oleellisesti vähentynyt. Erityinen syy voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma.

Vähennys on harkinnanvarainen. Alentumisvähennystä haetaan verohallinnosta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018