Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voidaan hakea sairauden tai vamman perusteella.

​​

Alentumisvähennystä voidaan hakea, jos verovelvollisen maksukyky on erityisestä syystä oleellisesti vähentynyt. Erityinen syy voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma.

Vähennys on harkinnanvarainen. ​Alentumisvähennystä haetaan verohallinnosta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

   
 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018