Toimeentulo

​​​​​​​Kela tarjoaa eri elämäntilanteisiin etuuksia toimeentulon turvaamiseksi, jos olet estynyt opiskelemasta tai käymästä töissä.

Tästä osiosta löydät kuntoutujille tai pitkäaikaissairaille tarkoitetut etuudet. Alla olevien linkkien kautta pääset Kelan verkkosivuille tutustumaan tarkemmin yksittäisiin Kelan kuntoutukseen liittyviin etuuksiin.

pic Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lapsi, joka tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan, voi saada vammaistukea. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic 16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Vammaistukea maksetaan 16- 67-vuotiaalle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan.Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic Nuoren kuntoutusraha

16- 19-vuotias henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voi hakea nuoren kuntoutusrahaa. Sen tavoitteena on edistää kuntoutumista ja työllistymistä. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic Kuntoutusraha

16 – 67-vuotiailla henkilöillä on oikeus kuntoutusrahaan jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai palaaminen tai työelämässä pysyminen. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic Osakuntoutusraha

Osakuntoutusrahaa voi saada kuntoutuksen ajalta jos kuntoutuksen aikana pystyy osittain käymään töissä. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi, jos ei työkyvyn palautuminen ole todennäköistä. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke on nimeltään kuntoutustuki. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

pic Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Tästä pääset Kelan verkkosivuille lukemaan lisää.

Tutustu tarkemmin kaikkiin Kelan kuntoutukseen liittyviin etuuksiin Kelan verkkosivuilla.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa taloudellisesta tuesta perheille nuoren sairastuessa löydät Mielenterveystalon Perheen taloudellinen tuki nuorten psyykkisissä sairauksissa -osiosta.

Lisää tukea talouden hallintaan saat Mielenterveystalon Taloudellisen ahdingon omahoito -osiosta.

 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018