Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Voit saada puhevammaisten tulkkauspalvelua, jos sinulla on kommunikointia rajoittava puhevamma, ja selkeä tarve tulkkauspalvelulle.

Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä suoriutumista tasa-arvoisena yhteiskunnan jäsenenä. Puhevamma voi olla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön seurauksena tullut afasia, eli puheen tuottamisen tai ymmärtämisen vaikeus.

Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi asioimisen (kaupassa käynti, pankkiasioiden hoitaminen), yhteiskunnallisen osallistumisen (kokoukset, luottamustehtävät), virkistyksen tai työssä käynnin apuna. Pitkäaikaista opiskelua varten tulkkauspalvelua voi hakea erikseen.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että henkilö pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja että hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

Aiheeseen liittyvää

 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018