Kotona asumisen tukimuodot ja palvelut

Kotona asuminen ja asumisen tukeminen kuuluu jokaisen perusoikeuksiin.

Vamma tai sairaus ei estä kotona asumista. Voit saada tukea kotona selviytymiseen. Nämä palvelut ovat säädetty laissa ja useimmat ovat tarkoitettu kaiken ikäisille, myös lapsille. Tästä osiosta löydät tietoa vammaisen ja sairaan henkilön ja ikäihmisen kotona asumisen tukimuodoista.

palvelut; kuntoutus; apu; sosiaalihuolto; vammainen; sosiaalitoimi; tukimuodot; kuntoutuminen; tuki; sairaus; sosiaalityöntekijä; vaikeavammainen; puhevammaisen tulkkauspalvelut; palveluasuminen; tuettu asuminen; asunnon muutostyöt; kuljetuspalvelut; taloudellinen tuki; henkilökohtainen apu; omaishoidon tuki; kotona asuminen; vamma

Kyllä

Päivitetty  4.5.2023