Edunvalvonta

Voit saada apua itseäsi tai varallisuuttasi koskevien asioiden hoitamiseen läheiseltä tai edunvalvojalta.

Elämässä voi tulla vastaan tilanteita jolloin sairaus tai vamma aiheuttaa toimintakyvyn vajetta eikä arkisten asioiden hoitamisesta, kuten laskujen maksamisesta selviydy. Päätös edunvalvonnasta tehdään joko Digi-ja väestövirastossa tai käräjäoikeudessa.

Edunvalvonnan tarve

Jos raha-asioiden hoitaminen tuottaa isoja haasteita arjessa kannattaa harkita edunvalvontaa.

Edunvalvonnan järjestäminen

Voit hakea edunvalvontaa itse, tai sitä voi hakea sinulle esimerkiksi läheinen tai sosiaalityöntekijä.