Kuntoutukseen ja pitkäaikaissairauteen liittyvät etuudet ja palvelut

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen arkeen vammasta, sairaudesta tai iästä huolimatta. Alta löydät erilaisia etuuksia ja tukimuotoja arjen sujumisen avuksi.

Palveluita ja etuuksia on aina haettava ja oikeus niiden saamiseen syntyy kun yksilöllinen tarve ja säädösten vaatimat edellytykset täyttyvät. Useimmat palvelut ja etuudet ovat tarkoitettu kaiken ikäisille, myös lapsille.

Joidenkin tukimuotojen saamisperusteet muuttuvat usein, joten useassa kohdassa on ohjaus suoraan palvelua tai tukimuotoa tarjoavan tahon verkkosivuille. Näiltä sivuilta voit varmistaa sisällön ajantasaisuuden.

pic Toimeentulo

Kela tarjoaa eri elämäntilanteisiin etuuksia toimeentulon turvaamiseksi.

pic Kotona asumisen tukimuodot ja palvelut

Kotona asuminen ja asumisen tukeminen kuuluu jokaisen perusoikeuksiin.

pic Verohelpotukset

Tämä osio sisältää tietoa ja ohjeistusta siitä, minkälaisiin verohuojennuksiin ja muihin etuuksiin voit olla oikeutettu sairauden tai vamman perusteella.

pic Edunvalvonta

Voit saada apua itseäsi tai varallisuuttasi koskevien asioiden hoitamiseen läheiseltä tai edunvalvojalta.

Muualla Kuntoutumistalossa

Kuntoutuspalveluita tuotetaan hyvin moneen eri tarpeeseen. Kuntoutumistalon Kuntoutuksen eri muodot -osiosta saat tietoa siitä, mitkä palvelut ja terapiamuodot ovat ajankohtaisia missäkin tilanteessa.

Edellinen sivuSeuraava sivu