Kuntoutukseen ja pitkäaikaissairauteen liittyvät etuudet ja palvelut

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen arkeen vammasta, sairaudesta tai iästä huolimatta. Alta löydät erilaisia etuuksia ja tukimuotoja arjen sujumisen avuksi. Palveluita ja etuuksia on aina haettava ja oikeus niiden saamiseen syntyy, kun yksilöllinen tarve ja säädösten vaatimat edellytykset täyttyvät. Useimmat palvelut ja etuudet ovat tarkoitettu kaiken ikäisille, myös lapsille. Joidenkin tukimuotojen saamisperusteet muuttuvat usein, joten useassa kohdassa on ohjaus suoraan palvelua tai tukimuotoa tarjoavan tahon verkkosivuille. Näiltä sivuilta voit varmistaa sisällön ajantasaisuuden.

kuntoutuminen; kuntoutus; etuus; arki; sairaus; vamma; tuki