Motivaatio ja tahto

Kuntoutujalta vaaditaan lujaa tahtoa ja motivaatiota ponnistella oman terveytensä eteen. Tältä sivulta löydät vinkkejä siihen miten omaa motivaatiota voi vahvistaa.

Sairastuminen tai vammautuminen voi olla hyvin raskas asia, josta voi aluksi olla erittäin vaikea toipua. Aluksi voi olla mahdotonta edes miettiä tulevaisuutta.

On kuitenkin tärkeää, että jossain vaiheessa syttyy toivo ja tahto kuntoutumiseen sekä halu selvittää, mihin kaikkeen voi vielä pystyä kuntoutumisen kautta. Halu kuntoutua syntyy siitä, että ihmisessä kasvaa usko muutoksen mahdollisuuteen.

Tahto voi löytyä vain ihmisestä itsestään. Sen löytyminen vaatii oman elämäntilanteen pohtimista ja myös sen pohtimista, mitä haluaa saavuttaa. Toisaalta motivaatio ja sen säilyttäminen onnistuu parhaiten kun ympärillä on tärkeitä ihmisiä, jotka uskovat kuntoutumisen mahdollisuuteen.

Toivon sytyttämisessä erityisesti toisten, samoja asioita läpikäyneiden ihmisten kokemukset ovat tärkeitä. Niiden kautta pystyy näkemään myös omat mahdollisuutensa hyvään elämään. Elämään, jota sairaus tai vamma rajoittaa mahdollisimman vähän.

On myös tärkeää huomata, ettei sairaus tai vamma määritä ihmistä kokonaan. Elämä on paljon muutakin.

Mistä motivaatio koostuu?

Myönteiset tunteet

Kun pyrkii kohti tavoitetta, myönteiset tunnekokemukset ovat tärkeitä. Toivo, onnistumisen ilo ja ylpeys saavutetusta virstanpylväästä ovat esimerkkejä tunteista, joiden avulla jaksaa työskennellä päämäärän hyväksi.

Sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatio on toimintaa, joka on ympäristöstä riippumatta ihmiselle palkitsevaa ja myönteisiä tunteita tuottavaa. Jos henkilö itse tiedostaa toimintakykynsä muuttuneen ja kuntoutumisen tarpeen, on kuntoutuminen usein itsessään motivoivaa. Tällöin pienetkin saavutukset kannustavat eteenpäin.

Ulkoinen motivaatio

Ulkoinen motivaatio perustuu ympäristön antamaan palautteeseen ja palkintoihin. Ulkoisesti motivoiva toiminta tuottaa mielihyvää vain välillisesti, ympäristön tapahtumista riippuen. Kuntoutumisessa esimerkiksi lähimmäisen tai terveydenhuollon ammattilaisen suomat kehut tai kohenevat seurantamittaukset saattavat kannustaa eteenpäin, vaikka sisäinen motivaatio olisi syystä tai toisesta vähäisempi.

Motivaatio vaihtelee

Motivaatio vaihtelee päivästä toiseen. Joskus sisäinen tsemppi on voimakas ja suunnitelmien mukainen toiminta sujuu kuin itsestään. Toisinaan taas mikään ei suju ja voi olla vaikea muistaa, miksi edes pitäisi jaksaa jatkaa.

Miten motivaatiota voi vahvistaa?

Omaan motivaatioon voi pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi seuraavin keinoin:

Anna itsellesi aikaa

Etenkin kuntoutumisen alussa voi olla vaikea ajatella asioita tätä päivää pidemmälle. Älä ole liian vaativa itseäsi kohtaan, vaan lähde liikkeelle pienistä asioista.

Suuntaudu muutokseen

Valmistaudu muuttamaan omaa toimintaasi asteittain, vaikka ajatuksesi, tunteesi ja fyysinen olotilasi vastustaisivatkin sitä. Riittävä lepo on tärkeää, mutta jatkuvalle levon tarpeelle ei kannata antaa periksi. Aktivoidu sinulle mielekkään tekemisen kautta.

Muista perustarpeet

Nukutko tarpeeksi? Ulkoiletko? Miten syöt? Onko sinulla mielekästä tekemistä tavoitteellisen ja kurinalaisen työskentelyn vastapainoksi? Jos päivittäisten arkitoimien suorittaminen tuottaa hankaluuksia, laadi itsellesi päivittäinen aikataulu.

Jäsennä tavoitteesi

Mitä tavoittelet ja miksi? Muistuta itseäsi päämäärästäsi ja askelista, jotka kuljettavat sinua sitä kohti. Niinä päivinä kuin motivaatio on heikompi, kannattaa keskittyä pieniin osatavoitteisiin, joiden saavuttaminen siintää lähempänä. Silloin kannattaa ajatella, että huomenna jaksaa jotain, mitä eilen ei vielä jaksanut ja tällä hetkellä se riittää.

Sitoudu määrätietoisesti

Vahva sitoutuminen ja työskentely oman tavoitteen puolesta tekevät siitä helpommin ja varmemmin saavutettavan. Mieti, mitä hyvää ponnistelustasi seuraa ja mitä tapahtuu jos lopetat yrittämisen. Usko omiin kykyihisi ja päätä sitoutua.

Muistele aiempia saavutuksiasi

Pidä kirjaa etenemisestäsi ja palaa säännöllisesti katsomaan, miten tilanteesi on kehittynyt. Kirjaa ylös erityisesti onnistumisiasi. Hankalana hetkenä on virkistävää muistuttaa itseään, mistä tähän on tultu ja mistä jo selvitty.

Pohdi omien ajatustesi sisältöä

Etenkin ponnistellessasi pitkäjänteisen tavoitteen eteen on merkitystä, millaisia ajatuksia päässäsi liikkuu. Unohda perusteettomat kielteiset ajatukset, kuten "en yritä, ei se kuitenkaan onnistu". Negatiivisuus syö voimavarojasi ja heikentää motivaatiota entisestään. Yritä etsiä vastoinkäymisistäkin jotain positiivista. Optimismi antaa energiaa.

Hakeudu kannustavaan seuraan

Mene sinne, missä ilmapiiri on positiivinen ja sinuun uskotaan. Muilta ihmisiltä voi saada voimaa silloin kun oma usko meinaa hiipua. Muilta voi löytyä innostavia uusia ajatuksia ja näkökulmia, joiden varassa jaksat taas paremmin.

Tiedosta oma vastuu onnistumisestasi

Eteenpäin päästäkseen täytyy joskus tehdä tympeitäkin asioita, joita muut eivät sinun puolestasi voi tehdä. Palkitse ja kiitä itseäsi aina kun saat tehtyä vähemmän innostavan asian.

Pyydä tarvittaessa apua

Kun eteneminen todella junnaa paikallaan eivätkä yllä mainitut keinot auta, kerro siitä jollekin. Perheenjäsen, ystävä tai terveydenhuollon ammattilainen voi silloin tukea sinua eteenpäin.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018