Kuntoutuminen on oppimista

Kuntoutuminen on kehittymistä ja oppimista. Kuntoutujana voit vain itse tietää ja päättää millaiseen muutokseen olet valmis. Tukea oppimiseen saat ammattilaisilta ja vertaisilta.

Kuntoutuminen vaatii uusien ajattelutapojen, selviytymiskeinojen ja tavoitteiden opettelua. Usein kuntoutujan on rakennettava pienempi tai suurempi elämänmuutos tai ainakin muuttaa suhtautumistaan elämään.

Kehittyäkseen kuntoutujan on turvallisesti päästävä kokeilemaan uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Oppiminen ei myöskään tapahdu ilman opettajia. Heitä ovat kuntoutujan läheiset, vertaiset ja asiantuntijat. On kuntoutujasta kiinni, millaisen roolin hän antaa opettajilleen.

Monesti oppiminen etenee sykäyksittäin, kokemuksia peilaten ja korjausliikkeitä tehden. Se voi tapahtua kuntoutujan oman mielen sisällä, jolloin kyse voi olla esimerkiksi omien ajatusmallien muuttamisesta. Oppiminen voi myös olla hyvin konkreettista. Kuntoutuja voi ehkä joutua opettelemaan uudestaan omien arkiaskareidensa suunnittelua tai vaikkapa kauppareissun toteuttamista.

Ammattilaiset ja vertaiset opettavat

Oppiminen voi olla kuntoutujalle henkilökohtaista tai yhteisöllistä, eli oppimista yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Ammattilaiset tarjoavat kuntoutujalle ohjausta ja välineitä, sekä tietoa eri kuntoutusmuodoista ja kuinka niihin hakeudutaan. Ammattilaisten avulla kuntoutujan ehkä hyvinkin epäselvä reitti voi selkiytyä. Vertaiset, jotka ovat käyneet läpi sairastumisen tai vammautumisen, voivat puolestaan tarjota näköaloja ja toivoa kuntoutujalle.

Vertaiset opettavat omien kokemustensa kautta, että kuntoutumiseen on lukemattomia eri reittejä ja että jokainen niistä on arvokas. He eivät kuitenkaan varsinaisesti opeta, mikä reitti tulisi valita tai miten siellä kuljetaan. Vertaiset välittävät ensisijaisesti uskoa siihen, että vaikka suunnan löytäminen ei aina ole helppoa, sitä kannattaa etsiä. Ja että uuden oppiminen on mahdollista alkuvaiheen epävarmuudesta ja epäonnistumisen pelosta huolimatta.

Oppimista ohjaavien ammattilaisten tai vertaisten rooli riippuu tietenkin myös siitä, millaisessa tilanteessa kuntoutuja itse kokee olevansa. Erityisesti kuntoutumisen alussa tai takaiskujen kohdalla heidän roolinsa voi olla hyvinkin merkittävä.

Sitä mukaa kuin kuntoutuminen ja oppiminen etenevät, kasvaa myös kuntoutujan oma rooli ja vastuu. Ammattilaisten vastuu ja rooli puolestaan pienenevät. Tässä vaiheessa on tärkeää, että kuntoutuja kokee olevansa aidosti osallisena omassa kuntoutumisessaan ja kokee sen merkitykselliseksi.

Miten olen kehittynyt kuntoutumiseni aikana?

Alta löytyvien kysymysten avulla voit selvittää mitä olet oppinut kuntoutumisesi varrella.

Selviytymiskeinot

Minkälaisia uusia selviytymiskeinoja olen löytänyt arkeeni, opintoihini tai työhöni?

Miten olen oppinut ne?

Minkälaisia vahvuuksia ja voimavaroja minulla on?

Mitä olen oppinut muilta ihmisiltä?

Omat tavoitteet

Ovatko tavoitteeni muuttuneet kuntoutumiseni edetessä?

Mikä on auttanut minua saavuttamaan tavoitteeni? Mikä on haitannut sitä?

Uuden elämäntilanteen tarkastelu

Mikä on muuttunut elämässäni? Mikä on pysynyt samana?

Mitä sairaus tai vammautuminen on minulle opettanut?

Mitä uutta olen saanut elämääni uuden tilanteeni myötä?


Edellinen sivuTietoa -pääsivulle

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018