Kuntoutuminen arkeen

Kuntoutumisen tavoite on vahvistaa kuntoutujan elämänhallintaa, niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Arjessa selviytymiseen ja toimintakyvyn parantamiseen on kuntoutujan tueksi olemassa monia eri palveluita. 

Kuntoutuminen tapahtuu ihmisen arjessa, hänen lähiympäristössään ja hänelle merkityksellisten ihmisten kanssa. Juuri arjessa ovat ne paikat ja tilanteet, jotka kuntoutuja parhaiten tuntee ja joista hän voi saada voimia kuntoutumiseen.

Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen arjessa tarvitaan monenlaisia kykyjä ja taitoja, jotka kuntoutumisen alussa voivat tuntua kadonneen tai heikentyneen. Ihminen tarvitsee kykyä liikkumiseen, nostamiseen tai kantamiseen. Näitä tarvitaan esimerkiksi jo pelkän roskapussin viemiseen ulos, siivoamiseen ja tiskaamiseen. Jopa peseytymisessä tarvitaan yllättävän monenlaisia taitoja, joiden palauttaminen tai vahvistaminen voi vaatia ponnisteluja.

Arjen keskellä tarvitsemme myös muunlaisia taitoja. Vaikka kykenisi liikkumaan, ihminen tarvitsee myös kykyä keskittyä, suunnitella ja muistaa asioita. On myös pystyttävä kohtaamaan muita ihmisiä, uskallettava muiden keskuuteen ja osattava ilmaista itseään heille.

Kuntoutumisen lähtökohtana on aina se, missä taidoissa tai kyvyissä kuntoutuja itse näkee vahvistamisen tai kehittämisen tarvetta. Siksi kuntoutuksessa tulee keskittyä sellaiseen toimintaan, joka on kuntoutujalle merkityksellistä. Viime kädessä kuntoutumisessa onkin kyse oman elämän hallinnan vahvistamisesta.

Kuntoutus pitää sisällään monipuolista toimintaa arjessa selviytymisen tueksi:

Tukea toimintakykyyn

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat tukevat arkea ja työtä.
  • Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.
  • Myös apuvälineet mahdollistavat toiminnan ja osallistumisen arjessa, työssä ja opiskelussa.

Tukea työhön ja opiskeluun

  • Kun kuntoutumisen tavoitteena on työ tai koulutus, apua saa ammatillisesta kuntoutuksesta.

Tietoa ja vertaistukea

  • Kuntoutuskursseja järjestävät terveydenhuolto, Kela ja potilasjärjestöt. Kuntoutuskursseilla saat oman kuntoutumisen tueksi asiantuntijatietoa ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.
  • Lue aiheesta lisää Kuntoutumistalon kuntoutuksen eri muodot -osiosta.

Edellinen sivuSeuraava sivu

Aiheeseen liittyvää

 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018