Kuntoutujan tavoitteet

Kuntoutuminen edellyttää itselle mielekkäiden tavoitteiden asettelua. Tältä sivulta löydät vinkkejä ja tukea siihen, kuinka tavoitteitaan kohti kannattaa pyrkiä.

Kuntoutumisessa ihminen ryhtyy toimimaan oman itsensä hyväksi, pyrkimään kohti jotakin hänelle itselle tärkeää, tavoittelemaan mielekkäitä mahdollisuuksia ja kykyjä. Tavoitteen tai tavoitteiden hahmottamisessa ihminen on itse keskeisessä asemassa. Tavoitteiden löytämisessä voi kuitenkin saada tukea läheisiltä, vertaisilta ja ammattilaisilta.

Kuntoutumisessa on tärkeää edetä pienin askelin ja varautua myös siihen, että joskus ponnistelut voivat valua hiekkaan. Siksi moni lähteekin liikkeelle hyvin pienistä tavoitteista. Koska kuntoutuminen on usein pitkä ja monivaiheinen matka, ei lopputulosta tai suurta tavoitetta voi hetkessä saavuttaa.

Tavoitteita hiotaan matkan varrella

Kuntoutuminen ei myöskään etene suoraviivaisesti. Takapakkia voi aina tulla, mutta siitä ei tarvitse lannistua, sillä kuntoutuminen ei siihen lopu. Silloin kannattaa asettaa uusi tavoite. Tärkeää on myös oppia olemaan myötätuntoinen itseään kohtaan.

Alussa ei siis tarvitse hahmottaa koko tulevaa kuntoutumisen polkua. Riittää, että ensimmäinen askel ja tavoite kirkastuvat. Tavoitteiden asettamista ja uudelleen hahmottamista tapahtuu koko kuntoutumisen ajan. Ne voivat vahvistua tai muuttua.

Miten saavutan tavoitteeni?

Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää olla positiivinen, mutta realistinen. Niiden toteuttamisessa tulet tarvitsemaan kärsivällisyyttä, sillä eteneminen tapahtuu pienin askelin. Tutkimusten mukaan kielteinen asenne jarruttaa etenemistä, joten pyri ajattelemaan myönteisesti ja usko itseesi.

Ole rohkea. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii astumista epämukavuusalueelle.

Pohtimalla näitä kysymyksiä voit päästä lähemmäs tavoitteitasi:

Mitä haluan elämältäni?

Mieti itseäsi 10 vuoden päästä. Missä haluaisit olla? Mitä haluaisit tehdä? Kenen kanssa olisit? Mitä olisit kokenut? Mitä annettavaa sinulla olisi muille?

Mihin toivon muutosta?

Vertaa nykyhetkeä unelmakuvaasi itsestäsi. Minkä asioiden pitäisi muuttua, jotta unelmakuvasi saavuttaminen olisi teoriassa mahdollista?

Mitä välineitä muutos vaatii?

Keskity nyt välineisiin, joiden avulla voit saavuttaa unelmasi. Mitä tarvitset (esimerkiksi rahaa, kuntoa, kielitaitoa, työtä tai koulutusta)? Kuka voisi auttaa sinua? Miten eri välineet liittyvät toisiinsa?

Mitä voin tehdä arjessani unelmani eteen?

Mitä voit jo nyt tehdä eri tavalla arjessasi, jotta voisit saavuttaa tarvittavat välineet unelmasi toteuttamiseen? Valitse muutama selkeä asia, joiden avulla voit edistää unelmaasi joka päivä. Älä ole liian vaativa, vaan aloita pienistä teoista. Pyri kuitenkin säännöllisesti haastamaan itsesi.

Miten hyödyn kuntoutumisesta parhaiten?

Mieti, miten kuntoutuspalvelut (esimerkiksi yksilöohjaus, kuntoutuskurssit, terapiat, ammatillinen kuntoutus ja vertaisryhmään osallistuminen) voisivat tukea sinua arkisten tavoitteiden ja pitkän aikavälin unelman saavuttamisessa? Kyseessä voi olla tieto, taidot, toimintakyvyn edistäminen, omien tavoitteiden täsmentäminen tai muu apu, jotka tukevat unelmasi tavoittelussa. Kerro omista toiveistasi ammattilaiselle.

Tavoitteiden saavuttamisessa on niiden tunnistamisen ja suuntaan lähtemisen lisäksi oleellista saada riittävästi apua ja tukea muilta. Tuo tavoitteesi esille ja pyri tunnistamaan, keneltä ja mistä voisit saada oikeanlaista tukea tavoitteen saavuttamiseksi. Yksi mahdollisuus tuen ja avun saamiseksi ovat kuntoutuspalvelut.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018