Mitä on kuntoutuminen?

​Kuntoutuminen voi tulla ajankohtaiseksi kenelle tahansa meistä, jolla on tarvetta lisätä tai ylläpitää toimintakykyä. Kuntoutumisessa kuntoutuja on aina keskeisessä ja aktiivisessa roolissa.

Kuka on kuntoutuja?

Kuntoutuja voi olla kuka tahansa, jolla on tarvetta lisätä tai ylläpitää toimintakykyään, jotta selviytyy omaan arkeensa liittyvistä toiminnoista itseään tyydyttävällä tavalla.

Mitä on kuntoutus?

Kuntoutus on toimintaa, joka auttaa kuntoutujaa selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja itseä tyydyttävällä tavalla omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutus voi olla palveluita tai ohjausta, joka toteutuu ammattilaisten toimesta, yhteistyössä kuntoutujan kanssa.

Mitä on kuntoutuminen?

Kuntoutuminen on tavoitteellinen prosessi, jossa kuntoutuja on keskeisessä roolissa. Ajallisesti rajatut kuntoutustoimenpiteet ovat osa sitä. Kuntoutuminen on aina matka tuntemattomaan. Tuon matkan varrella heikentynyt tai jopa menetetyksi koettu toimintakyky vahvistuu ja ihminen alkaa toimimaan yhä paremmin oman itsensä hyväksi.

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

pic Kuntoutujan oma rooli

Kuntoutuja on pääroolissa ja ammattilainen tukee. Lue lisää heidän välisestä yhteistyöstä.

pic Kuntoutuminen arkeen

Kuntoutumisen tavoite on vahvistaa toimintakykyä niin työssä kuin arjessakin. Lue lisää muun muassa palveluista, joiden avulla tämä onnistuu.

pic Kuntoutujan tavoitteet

Kuntoutuminen edellyttää tavoitteiden asettelua. Täältä löydät ajatusharjoituksen tavoitteiden saavuttamiseen.

pic Motivaatio ja tahto

Motivaatio on kuntoutujan paras ystävä. Lue siitä, kuinka motivaatiota voi vahvistaa.

pic Kuntoutuminen on oppimista

Kuntoutuja tarvitsee intoa kehittyä ja oppia. Lue oppimisesta ja siitä, mistä kuntoutujana voit löytää siihen tukea.


Päivitetty  20.8.2019