Johdanto – Kuntoutusta eri tarpeisiin

Kuntoutus voi tulla ajankohtaiseksi elämän eri vaiheissa, jos esimerkiksi sairaus tai tapaturma heikentää selviytymistä kotona, työssä tai opiskelussa.

Yksilöllisestä kuntoutustarpeesta ja tilanteesta riippuen on tarjolla erilaisia kuntoutuspalveluita.

kuntoutuminen; kuntoutustarve; tapaturma; kuntoutus; selviytyminen; sairaus; kuntoutuspalvelu

Kyllä

Päivitetty  16.5.2022