Tapaturmasta kuntoutuminen

Kun liikenneonnettomuus tai tapaturma aiheuttaa sairauden tai vamman, kuntoutus voi järjestyä Kelan ja kunnan lisäksi myös vakuutusyhtiön kautta.

Tapaturma tai onnettomuus voi aiheuttaa vamman tai haitan, jonka vuoksi kuntoutusta tarvitaan. Kuntoutus voi tapahtua terveydenhuollon toimintakykykuntoutuksena tai jos kuntoutustarve liittyy työtapaturmaan, ammattitautiin tai liikenneonnettomuuteen, kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu lakisääteisesti vakuutuslaitosten kautta.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvarainen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta, joka on kohdennettu lähinnä työikäisille. Sen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä.

Kelan järjestämiä harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita ovat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, ammatillinen kuntoutusselvitys, neuropsykologinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus sekä nuorille ammatillista perustutkintoa opiskeleville suunnatut OPI-kurssit.

Kuntoutusta voi hakea täyttämällä kuntoutushakemuksen ja liittämällä siihen lääkärin suosituksen kuntoutukseen.

Harkinnanvaraiset kuntoutuspalvelut (Kela)

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, entinen vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, on Kelan järjestämää kuntoutusta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista. Sen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kohdennettu alle 65-vuotiaille, joilla on alentunut toimintakyky sairauden tai vamman vuoksi. Kelan järjestämiä vaativan kuntoutuksen palveluita ovat laitos- ja avoterapia, moniammatillinen yksilökuntoutus sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (Kela)

Vakuutuslaitosten järjestämä kuntoutus

Vakuutuslaitosten kautta kuntoutukseen voi hakeutua jos kuntoutuksen tarve johtuu työ- tai sotilastapaturmasta, ammattitaudista tai liikenneonnettomuudesta.

Vakuutuslaitosten järjestämiä kuntoutusmuotoja ovat muun muassa ammatillinen kuntoutus ja toimintakykykuntoutus, sekä sosiaalista suoriutumista tukeva kuntoutus.

Vakuutuskuntoutusta säätelevät muun muassa tapaturma- ja ammattitautilaki sekä liikennevakuutuslaki.


Edellinen aiheSeuraava aihe

  

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018