Sairauden sattuessa

Jos sairaus heikentää edellytyksiäsi toimia arjessa, voit olla oikeutettu toimintakykykuntoutukseen. Se voi olla esimerkiksi kurssille osallistumista, josta saat tukea fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämiseen. 

Jos omassa elämässä tarvittavat taidot ja edellytykset heikentyvät sairauden myötä, ihminen voi olla oikeutettu hakemaan esimerkiksi harkinnanvaraista kuntoutusta, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tai hakeutumaan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille.

Sairaudesta johtuvasta toimintakykykuntoutuksesta vastaavat pääasiassa terveydenhuolto ja Kela.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvarainen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta, joka on kohdennettu lähinnä työikäisille. Sen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä.

Kelan järjestämiä harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita ovat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, ammatillinen kuntoutusselvitys, neuropsykologinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus sekä nuorille ammatillista perustutkintoa opiskeleville suunnatut OPI-kurssit.

Kuntoutusta voi hakea täyttämällä kuntoutushakemuksen ja liittämällä siihen lääkärin suosituksen kuntoutukseen.

Harkinnanvaraiset kuntoutuspalvelut (Kela)

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Potilasjärjestöt järjestävät eri sairaus- ja kohderyhmille sopeutumisvalmennuskursseja ja perhekursseja. Sopeutumisvalmennuskursseilla on mahdollista tavata muita sairastuneita ja saada tukea arkielämässä selviytymiseen. Perhekursseilla tuetaan perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti.

Kelan järjestämien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat muun muassa omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit voivat olla laitos- tai avomuotoisia. Niiden pituus ja sisältö vaihtelevat sairaus- ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Kurssit voivat olla yhdessä tai useammassa osassa toteutettuja. Kurssit voivat olla valtakunnallisia tai alueellisia.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, entinen vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, on Kelan järjestämää kuntoutusta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista. Sen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kohdennettu alle 65-vuotiaille, joilla on alentunut toimintakyky sairauden tai vamman vuoksi. Kelan järjestämiä vaativan kuntoutuksen palveluita ovat laitos- ja avoterapia, moniammatillinen yksilökuntoutus sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (Kela)


AlkuunSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018