Kuntoutusta eri tarpeisiin

Kuntoutus voi tulla ajankohtaiseksi asiaksi elämän eri vaiheissa. Sairastuminen tai tapaturma voivat muuttaa toimintakykyä, jolloin omassa elämässä selviytymisen keinoja on mietittävä uudestaan.

Kuntoutustarpeen syystä ja tavoitteista riippuen, tarjolla on erilaista kuntoutusta. Tällä sivustolla on esitelty joitakin eri tilanteisiin liittyviä kuntoutuksen muotoja.

pic Sairauden sattuessa

Jos sairaus heikentää edellytyksiäsi toimia arjessa, voit olla oikeutettu toimintakykykuntoutukseen.

pic Tapaturmasta kuntoutuminen

Kun liikenneonnettomuus tai tapaturma aiheuttaa sairauden tai vamman, kuntoutus voi järjestyä myös vakuutusyhtiön kautta.

pic Työkyvyn ollessa uhattuna

Työelämässä selviytymistä tukevaa kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela, työeläkelaitokset ja kunnat.


Päivitetty  17.8.2018