Neurologisen potilaan puheterapia

Monet neurologiset sairaudet aiheuttavat puhe- ja nielemisongelmia.

Neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, aivotraumat, aivokasvaimet ja neurologiset etenevät sairaudet, kuten MS, MG, ALS ja Parkinsonin tauti. Puhe- ja nielemisongelmia voi ilmetä sairauden ensioireina ainakin aivokasvaimissa ja etenevissä neurologisissa sairauksissa.

Neurologinen sairaus tai vamma voi aiheuttaa seuraavia häiriöitä, jotka voivat vaikeuttaa kommunikaatiota:

  • puhemotorisia häiriöitä (dysartria)
  • kielellisiä häiriöitä (afasia)
  • äänen häiriöitä (dysfonia)
  • nielemisen häiriöitä (dysfagia).

Potilasta hoitava lääkäri tekee lähetteen puheterapeutille. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida sairauden aiheuttaman häiriön laatua ja vaikeusastetta ja arvionsa pohjalta laatia suunnitelma kuntoutuksesta.

Jos potilas tarvitsee puheterapiaa, se aloitetaan vuodeosastohoidon aikana. Potilaan jatkohoitopaikka valitaan niin, että todettu kuntoutustarve voidaan toteuttaa. Puheterapiaa voi saada myös polikliinisesti eli puheterapeutin vastaanotolla.

Kuntoutuksen menetelmät ja tavoitteet määräytyvät potilaan häiriön mukaan. Neurologisen potilaan hoito on useimmiten moniammatillista yhteistyötä ja potilaiden kuntoutuksen sisältö ja painotus vaihtelee hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan.


Puheterapia

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018