Neuropsykologia

Kun aivosairaus tai tapaturmainen aivovamma on aiheuttanut tiedonkäsittelyn, käyttäytymisen säätelyn tai tunteiden hallinnan vaikeuksia, tarvitaan usein neuropsykologista kuntoutusta.

Neuropsykologi tutkii, ohjaa ja kuntouttaa ihmisiä, joilla on tiedonkäsittelyyn, käyttäytymisen säätelyyn tai tunteiden hallintaan liittyviä toimintakyvyn muutoksia.

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi olla apua esimerkiksi seuraavien toimintojen häiriöissä:

  • tarkkaavuuden säätely
  • muisti ja oppiminen
  • toiminnanohjaus: aloitekyky, oman toiminnan suunnittelu, organisointi ja arviointi
  • puhe ja kieli
  • lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen
  • näönvarainen havainnointi
  • käyttäytymisen ja tunteiden säätely
  • sosiaalinen vuorovaikutus.

Neuropsykologisen kuntoutuksen aloittaminen edellyttää aina neuropsykologin tekemää toimintakyvyn arviota ja kuntoutussuositusta. Kuntoutuksen tarve, yksilölliset tavoitteet ja menetelmät määritellään neuropsykologisten oireiden ja niiden vaikeusasteen, sairauden tai vamman laadun ja kuntoutujan elämäntilanteen perusteella.

Neuropsykologisen kuntoutuksen kesto vaihtelee lyhyestä ohjauksesta pidempiin kuntoutusjaksoihin.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018