Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on pitkäaikaissairaan, kehitysvammaisen tai vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä tukevaa toimintaa. Sen lähtökohtana on ihmisen toimintakyky hänen omassa elinympäristössään.


Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä arkielämässä, elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Ohjaaja tuntee terveydenhuollon, sosiaalityön ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön sekä asiakkaansa erityistarpeet.

Kuntoutusohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, kun kyseessä on vastasairastunut tai vaikeavammainen henkilö. Sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia henkilön toiminta- tai työkykyyn.

Kuntoutusohjauksen palveluita

  • Asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointi.
  • Ohjaus, tuki ja neuvonta.
  • Apuvälinearviot ja -palvelut.
  • Kuntoutuspalveluista ja -kursseista tiedottaminen.
  • Lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä avustaminen.
  • Kotikäynnit.
  • Koti-, päiväkoti-, koulu- ja työratkaisujen suunnittelu.
  • Ensitietopäivien järjestäminen.
  • Ammatillinen kuntoutus, toiminta- ja työkyvyn arviointi sekä palveluiden piiriin ohjaaminen.
  • Kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Katso lisää