Kuntoutuspalvelut ja terapiamuodot

​​​​

Kuntoutujalle on tarjolla erilaisia kuntoutuspalveluita ja terapiamuotoja, joiden tarve ja määrä voi vaihdella kuntoutumisen eri vaiheissa. Hänellä voi olla tarvetta niistä yhdelle tai useammalle. Aina palveluille ei ole tarvetta, jos kuntoutuminen on itsenäistä ja tapahtuu oman elämän toiminnoissa ja ympäristössä.

Kuntoutujan yksilöllinen tilanne, tavoitteet ja voimavarat vaikuttavat siihen, millaisesta terapiasta tai kuntoutuspalvelusta hänelle on hyötyä.

Tässä osiossa esitellään erilaisia kuntoutuspalveluiden ja terapian muotoja. Osio on vielä rakenteilla ja lisää esittelyitä eri palvelumuodoista on tulossa.

pic Fysioterapia

Fysioterapiasta voi olla apua silloin, kun on tarvetta helpottaa liikkumista ja toimintakykyä.

pic Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen läheistensä tukevaa toimintaa.

pic Neuropsykologia

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on vähentää aivosairauden tai -vamman jälkeisiä tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia.

pic Puheterapia

Puheterapiassa tavoitteena on potilaan toiminta- ja kommunikaatiokyvyn tukeminen hänen elinympäristössä.

pic Terveyssosiaalityö

Sairastuminen tai läheisen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia arkielämään. Näissä tilanteissa saat tukea terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä.

​​
pic Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tavoitteena on edistää ihmisen kykyä selviytyä itsenäisesti hänelle tärkeistä toiminnoista.​


Päivitetty  30.9.2018