Toimintakykykuntoutus

Toimintakykykuntoutus tarkoittaa yleensä terveydenhuoltoon liittyvää, henkilön toimintakykyä tukevaa kuntoutusta eri terapiamuotojen avulla.

Toimintakykykuntoutusta kutsutaan myös lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Sen tavoitteena on nimensä mukaisesti palauttaa ja ylläpitää henkilön työ- ja toimintakykyä jo ennen hoitotarpeen ilmenemistä, ennaltaehkäisevästi, tai hoitotapahtumien jälkeen.

Kuntoutus kohdentuu kaikenikäisille henkilöille, joilla on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt toimintakyky.

Toimintakykykuntoutus voi sisältää erilaisia terapiamuotoja, kuten fysioterapiaa, toimintaterapiaa tai puheterapiaa. Sen järjestäminen on pääsääntöisesti kuntien vastuulla, mutta myös Kela ja vakuutusyhtiöt järjestävät sitä tietynlaisissa tilanteissa.

Kela

Kelan vastuulla on järjestää vaikeavammaisten vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Kela järjestä lääkinnällistä kuntoutusta myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena sekä sairausryhmäkohtaisina sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseina. Kelan valikoimaan kuuluu myös kuntoutuspsykoterapia.

Kuntoutus (Kela)

Kunnat

Kunnallisen terveydenhuollon eli terveyskeskusten ja sairaaloiden järjestämä lääkinnällinen kuntoutus on osa sairaanhoitoa.

Kunnan järjestämä lääkinnällinen kuntoutus sisältää muun muassa

  • kuntoutusneuvontaa,
  • kuntoutustarpeen selvittämistä,
  • kuntoutusjaksoja,
  • apuvälinepalveluita ja
  • kuntoutusohjausta.

Terveydenhuolto toimii yhteistyössä Työ- ja elinkeinotoimiston, sosiaalihuollon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vakuutusyhtiöt

Vakuutuslaitokset korvaavat lääkinnällistä kuntoutusta tapaturmissa ja liikenneonnettomuuksissa vammautuneille sekä ammattitautia sairastaville. Järjestämisvastuu lääkinnällisessä kuntoutuksessa on kotikunnalla.

Toimintakykykuntoutus (Vakuutuskuntoutus VKK ry)


Edellinen aihe Takaisin alkuun

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018