Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan yleensä syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden tukea ja kuntoutusta niin, että he selviytyvät oman elämän ja yhteiskunnan vaatimuksista. 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena voi olla sosiaalisen toimintakyvyn paraneminen niin, että henkilö selviytyy arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön rooleista.

Kuntoutus kohdentuu sosiaalisista syistä avun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille. Syynä voi olla sairaus tai vamma, mutta myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, päihdeongelma tai rikollisuus.

Kunnan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa sosiaalista kuntoutusta yhteistyössä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita toteutetaan usein hankerahoituksella järjestöjen ja yhteisöjen toimesta.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018