Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellinen kuntoutus tarkoittaa yleensä vammaisen tai vajaakuntoisen henkilön kasvatusta ja koulutusta sekä niiden vaatimia erityisjärjestelyitä, tukea ja apuvälineitä.

Kasvatuksellisen kuntoutuksen tarkoituksena on ihmisen kehitysprosessin tukeminen sekä hänen yksilöllisyyden ja elämänhallinnan kehittyminen. Tavoitteena voi olla fyysisen toimintakyvyn, psyykkisen itsenäisyyden, realistisen minäkuvan sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja kansalaistaitojen kehittyminen.

Kuntoutus kohdentuu pääsääntöisesti vammaisille, pitkäaikaissairaille tai syrjäytymiskierteessä oleville lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille.

Kasvatuksellisesta kuntoutuksesta vastaavat pääasiassa kunnat ja erityisoppilaitokset sekä kolmannen sektorin toimijat, eli erilaiset järjestöt ja yhdistykset.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018