Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa yleensä niitä toimenpiteitä ja keinoja, joilla tuetaan henkilön työllistymistä ja työkyvyn säilymistä.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn säilyttäminen, työhön paluun ja työllistymisen mahdollistaminen.

Kuntoutus on kohdennettu työikäisille ja sen hakeminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutussuunnitelman tekee hoitava lääkäri yhteistyössä kuntoutujan kanssa.

Työterveyshuolto koordinoi useiden työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta. Sen järjestämisestä vastaavat monet eri tahot.

Kela

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta pitkäaikaissairaille ja vammaisille, harkinnanvaraista ja lääkinnällistä kuntoutusta eri sairausryhmille sekä työkykyä ylläpitävää Kiila-kuntoutusta.

Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt

Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt korvaavat vakuutuslain mukaisesti ammatillista kuntoutusta jos kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikenneonnettomuudesta.

Työeläkelaitokset

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta henkilöille, joita uhkaa työkyvyttömyys. Ammatillisen kuntoutuksen muotoja voivat olla esimerkiksi työkokeilu, työhönvalmennus, oppisopimuskoulutus tai ammatillinen uudelleenkoulutus.

Työ- ja elinkeinotoimistot

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää muun muassa työ- ja koulutuskokeiluita sekä työhönvalmennusta henkilöille, joilla on rajoittunut työkyky sairauden tai vamman vuoksi. Ammatillista kuntoutusta tukevien toimenpiteiden joukkoon kuuluu myös työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle.

AlkuunSeuraava aihe

kuntoutus; Kansaneläkelaitos; työ- ja elinkeinotoimistot; ammatillinen aikuiskoulutus

Kyllä

Päivitetty  17.8.2018