Kuntoutuksen loppuarviointi ja jatkosuunnitelma

Kuntoutusjakson lopuksi arvioit yhdessä ammattilaisten kanssa, oletko saavuttanut tavoitteesi. Tarvittaessa tehdään suunnitelma jatkoa varten.

​​​​​

Kun jakso on toteutunut, voit arvioida etenemistäsi. Oliko kuntoutumisjaksosta hyötyä? Missä onnistuttiin tai missä epäonnistuttiin? Jäikö jotain uupumaan? Tapahtuiko elämässäsi muita positiivisia muutoksia kuntoutuksen ansiosta?

Jos tulosten arviointiin käytetään mittareita, niiden tulee olla samat kuin alkuarvioinnissa. Tulokset käydään tarkasti läpi kanssasi.   

Loppuarvioinnin yhteydessä sovitaan mihin voit olla yhteydessä, jos tarvitset tukea tai ​apua jatkossa. Jos kuntoutusta on tarvetta jatkaa, kanssasi tehdään jatkosuunnitelma​.​

​​

Edellinen sivuS​eu​​raava sivu

 ​​​
kuntoutus; loppuarviointi; seuranta

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019