Kuntoutuksen eri muodot

​​​​​​Kuntoutuspalveluita tuotetaan hyvin moneen eri tarpeeseen. Tässä tietopaketissa voit tutustua siihen, mitkä palvelut ja terapiamuodot ovat ajankohtaisia missäkin tilanteessa, esimerkiksi sairauden tai työkyvyttömyyden sattuessa.​
Kuntoutuksen tavoitteena voi olla toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin, osallistumismahdollisuuksien ja työllistymisen edistäminen. Tavoitteen lisäksi, kuntoutujan toimintakyky ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaisesta kuntoutuksesta hän hyötyy ja mihin hänellä on oikeus.

Kuntoutuspalveluiden kirjo on laaja ja kuntoutus on osa isoa palvelujärjestelmää. Palveluita järjestetään ja tuotetaan erilasiin tarpeisiin. Ammattilaiset ohjaavat tarvittaessa sopivien palveluiden piiriin.

Kuntoutustarpeensa esille tuomisessa kuntoutujalla itsellään on kuitenkin tärkeä rooli, jotta laajasta palvelutarjonnasta löytyy juuri hänen kuntoutumiselle sopiva kokonaisuus.

 

pic Kuntoutuksen osa-alueet

Kuntoutuksen kenttä jaetaan perinteisesti neljään osa-alueeseen.

pic Kuntoutusta eri tarpeisiin

Kuntoutus voi tulla ajankohtaiseksi asiaksi elämän eri vaiheissa.Kuntoutustarpeen syystä ja tavoitteista riippuen, tarjolla on erilaista kuntoutusta.

pic Kuntoutuspalvelut ja terapiamuodot

Kuntoutujan yksilöllinen tilanne, tavoitteet ja voimavarat vaikuttavat siihen, millaisesta terapiasta tai kuntoutuspalvelusta hänelle on hyötyä.

pic Kuntoutuksen eteneminen

Vaikka kuntoutus on suunniteltu yksilöllisesti, se etenee aina samojen vaiheiden kautta. Osio on tuotettu yhdessä Gerometro-hankkeen kanssa.


Lisätietoa kuntoutumisesta:
Päivitetty  9.9.2019