Yhdistysten ja järjestöjen palvelut

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat tietoa, palveluita ja vertaistukea, joista kuntoutujalle ja hänen läheisille voi olla paljon iloa. Kuntoutujan kannattaa selvittää onko hänen sairauteen tai vammaan liittyvää aktiivista järjestötoimintaa.

Potilasyhdistykset ja -järjestöt ajavat aktiivisesti eri potilasryhmien asioita ja etuja. Ne tuottavat monesti esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • Potilaalle ajantasaista ja oikeaa materiaalia häntä koskevasta sairaudesta tai vammasta.
  • Ensitietopäiviä, eli tilaisuuksia, joissa potilasta informoidaan hänen sairauteen tai vammaan liittyvissä asioissa.
  • Sopeutumisvalmennusta uuteen elämäntilanteeseen.
  • Kuntoutusta.
  • Apua vertaistuen löytymiseen kuntoutujalle.

Monet muut yhdistykset ja järjestöt toimivat myös kuntoutukseen liittyvissä hankkeissa ja projekteissa sekä tuottavat kuntoutukseen liittyviä palveluita esimerkiksi työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kuntoutujan kannattaa selvittää onko omaan sairauteen tai vammaan liittyen olemassa potilasyhdistystä tai -järjestöä ja kuinka aktiivista sen toiminta on. SOSTE ry on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö, jonka kautta voi löytyä tietoa sopivista toimijoista.

Yhdistystoimintaa voi harkita vaikka ei itse tarvitsisikaan tukea. Jos sinulla on kokemusta kuntoutumisesta, voit osallistua toimintaan jakamalla kokemuksiasi ja taitojasi. Ne voivat olla hyvinkin arvokkaita muille kuntoutujille.

Kuntoutujan läheisille on usein myös tarjolla vertaistukea yhdistysten kautta.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä täältä.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018