Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tärkeän tuen ja ohjausta kuntoutumiseen tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Heidän avulla kuntoutuja voi vähitellen oppia pärjäämään itsenäisemmin arjessaan.

Sairaudesta tai vammasta johtuvaan kuntoutukseen liittyy yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Niitä tuottavat ammattilaiset ovat usein tärkeässä roolissa kuntoutuksen alkuvaiheessa. Kuntoutumisen edetessä ammattilaisten rooli muuttuu vähitellen pienemmäksi ja kuntoutujan vastuu omasta kuntoutumisestaan kasvaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta kuntoutuja saa ohjausta oman kuntoutumisensa edistämiseen ja eri kuntoutuspalveluiden ja terapiamuotojen valintaan. Moniin Kelan kuntoutuksiin vaadittava kuntoutussuunnitelma tehdään myös terveydenhuollossa, oman hoitavan lääkärin kanssa.

Tapaamisia ja terapiakäyntejä voi aluksi olla tiiviisti ja kuntoutus tuntua keskittyvän ammattilaisten kanssa tapahtuviin toimiin. Tapaamisissa tai vastanotoilla tapahtuvan kuntoutuksen lisäksi suurin osa kuntoutumisesta tapahtuu kuitenkin terapian ulkopuolella, kuntoutujan arjessa.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018