Perhe ja ystävät

Toimiva sosiaalinen verkosto auttaa kuntoutujaa jaksamaan. Perhe ja ystävät voivat olla keskeinen kuntoutujaa arjessa kannatteleva voima.

​Perhe ja ystävät ovat usein tärkeä osa kuntoutujan arkea. Heidän tuki voi olla kannustamista, avustamista arjen tilanteissa ja vierellä kulkemista. Tärkeintä on olla läsnä kuntoutujan elämässä, kuten ennen kuntoutustarpeen ilmenemistä.

Joskus läheiset ja omaiset ovat korvaamaton apu. Heidän kannattaa olla mukana kuntoutujan käydessä eri ammattihenkilöiden vastaanotoilla ja pyytää neuvoja kuinka läheisen kuntoutumista voi tukea.

Myös läheiset kaipaavat tukea

Yllättävä sairaus tai vamma vaikuttaa usein kuntoutujan koko elämänpiiriin, myös läheisiin. Kuntoutujan käydessä läpi kuntoutumiseen liittyviä elämänmuutoksia, myös hänen läheiset prosessoivat sairauteen tai vammaan liittyviä muutoksia.

Niiden hyväksyminen ei ole yksinkertaista ja läheinen voi tarvita siihen tukea. Terveydenhuollosta tai yhdistysten kautta voi löytyä erilasia tukimuotoja läheisille ja omaisille.


Päivitetty 4.4.2017 17:44