Kela

Kuntoutujan tai omaisen kannattaa tutustua Kelan palveluihin. Kela on Suomessa keskeisessä asemassa useiden kuntoutuspalveluiden tuottamisessa ja rahoittamisessa.

Moni kuntoutuja tutustuu Kansaneläkelaitoksen (Kelan) palveluihin jossakin vaiheessa kuntoutumistaan. Kela järjestää ja kustantaa kuntoutusta ja voi turvata toimeentulon kuntoutumisen aikana.

Kela kilpailuttaa kuntoutuksen palveluntuottajia ja määrittää erilaisille kuntoutuskokonaisuuksille standardeja, joiden mukaan palveluntuottajan tulee kuntoutus suunnitella ja toteuttaa. Kelan palveluntuottajat, standardit ja kuntoutuskurssit löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Kela neuvoo erilaisten etuuksien hakemisessa sekä kuntoutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Kuntoutujan tai kuntoutujan omaisen kannattaa tutustua Kelan palveluihin ja kysyä tarvittaessa neuvoa Kelasta.

Kuntoutuja tai kuntoutujan omainen voi saada Kelalta apua esimerkiksi:

  • lääkekulujen korvaamiseen
  • sairausajan toimeentuloon
  • terveydenhuollon palveluihin liittyviin matkakuluihin
  • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien kuluihin
  • kuntoutuksen saamiseen.

Voit tutustua Kelan kuntoutuspalveluihin Kuntoutuksen pikaoppaan (Kela) tai Kuntoutuksen piirrosvideon (Kela) avulla.


Edellinen aiheSeuraava aihe

 


 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2018