Kuntoutujan tukiverkostot

Kuntoutuminen voi olla suuri elämänmuutos, joka vaatii ihmiseltä voimavaroja. Oman jaksamisen tukena kannattaa käyttää itselle sopivia keinoja ja tukiverkkoja. Täältä löydät niistä tietoa.

Eri ihmiset kokevat kuntoutumisen eri tavalla. Toisille kuntoutuminen on luonnollinen osa elämää ja toiset voivat kokea kuntoutumisen kuormittavana ja raskaana taakkana. Myös selviytymiskeinot vaihtelevat yksilöllisesti.

Joillekin sosiaalinen verkosto antaa voimaa ja toisilla omat harrastukset auttavat jaksamaan eteenpäin. Tukea voi saada myös kuntoutuksen ammattilaisilta tai yhdistysten kautta löytyvistä vertaistukiverkostoista.

Monet oman elämän toiminnat ja tapahtumat voivat olla itsessään parasta kuntoutusta. Jokin oman elämän tärkeä ja toistuva tapahtuma voi vaikuttaa juuri niihin asioihin, joiden vuoksi kuntoutusta on alun perin suunniteltu. Esimerkiksi harrastus tai ystävyyssuhde voi rikastuttaa kuntoutujan elämää ja antaa hänelle voimavaroja.

pic Perhe ja ystävät

Perhe ja ystävät voivat olla keskeinen kuntoutujaa arjessa kannatteleva voima.

pic Yhdistysten ja järjestöjen palvelut

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat tietoa, palveluita ja vertaistukea, joista kuntoutujalle ja hänen läheisille voi olla paljon iloa.

pic Kela

Kela on Suomessa keskeisessä asemassa useiden kuntoutuspalveluiden tuottamisessa ja rahoittamisessa.

pic Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sairaudesta tai vammasta johtuvaan kuntoutukseen liittyy yleensä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

pic Luonto ja harrastukset

Kuntoutuminen on parhaimmillaan osa kuntoutujalle merkityksellisiä harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita.

 

Päivitetty  30.9.2018