Suomi 100 - miten kuntoutus on kehittynyt?

Sotainvalidien kuntoutuksen tarve ohjasi Suomessa kuntoutuksen kehittymistä ja nyt suurten ikäluokkien ikääntyessä on kuntoutuksen kehitys uudessa murroksessa. Vammalähtöisestä kuntoutuksesta on edetty toimintakykylähtöiseen kuntoutumiseen.


Kuntoutumistalo onnittelee 100-vuotiasta Suomea!


5. luukku7. luukku

  

Kyllä

Päivitetty  6.12.2017