Ergonominen ympäristö

Oman elinympäristön ergonomiaa voi parantaa pienillä muutoksilla.

Ympäristö, jossa toimimme päivittäin vaikuttaa meihin monella eri tavalla. Ympäristön ergonomia liittyy ympäristön turvallisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Järjestys

Hyvä ergonominen ympäristö on siisti ja kulkuväylät ovat esteettömät. Tavarat on sijoiteltu niin, että ne löytyvät helposti ja niiden käyttäminen on sujuvaa.

Huonosti suunniteltu ympäristö voi aiheuttaa turhia nostoja ja kurottelua, ylimääräistä työtä sekä lisätä loukkaantumisriskiä.

Valaistus

Hyvä valaistus on tasa​inen, riittävä ja häikäisemätön. Se ei heijastu työtason pinnoista tai kuvaruudusta. Tehtävään nähden sopiva valaistus kulkuväylillä ja työtasoilla parantaa turvallisuutta ja helpottaa näkemistä. Valaistuksessa kannattaa huomioida luonnonvalon määrän vaihtelu.

Ääniympäristö

Hyvässä ergonomisessa ympäristössä ääniympäristö on rauhallinen ja melun syntyminen sekä eteneminen on estetty. Meluisassa ympäristössä akustoinnista ja kuulosuojainten käytöstä huolehditaan sekä melussa oloaikaa rajoitetaan.

Jatkuva kova melu kuormittaa ja häiritsee keskittymistä. Kova melu voi myös heikentää kuuloa. Jos korvat soivat tai tuntuu että kuulo on huonompi meluisassa ympäristössä olemisen jälkeen, on altistunut liialle melulle.

Lämpötila

Hyvän ergonomisen ympäristön lämpötila on työhön nähden sopiva. Suositellut lämpötilat eri työlle ovat:

  • kevyt istumatyö: 21–25 °C
  • muu kevyt työ: 19–23 °C
  • keskiraskas työ: 17–21 °C
  • raskas työ: 12–17 °C

​Kuumassa ympäristössä tulee pitää huolta riittävästä juomisesta ja syömisestä, työn tauottamisesta ja sopivasta pukeutumisesta. Kylmässä toimiessa tauottaminen ja pukeutuminen ovat myös hyviä keinoja torjua kylmän aiheuttamia haittoja.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Päivitetty  4.4.2020