Ergonomian osa-alueet

Ergonomiaa voidaan tarkastella fyysisestä, kognitiivisesta ja organisatoorisesta näkökulmasta.

Ergonomia jaetaan kolmeen osa-alueeseen, joissa kussakin keskitytään arvioimaan ja vaikuttamaan tiettyihin asioihin.

Fyysinen ergonomia

Fyysinen ergonomia liittyy konkreettisiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Se keskittyy huomioimaan ihmisen anatomiset ja fysiologiset tarpeet suhteessa työhön tai toimintaan.

Fyysisen ergonomian avulla tarkastellaan muun muassa

  • ympäristöä ja työskentelypistettä, jossa toimitaan tai työskennellään
  • välineitä ja menetelmiä, joita käytetään

Lue lisää:

Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia liittyy järjestelmiin ja käyttöliittymiin. Se keskittyy huomioimaan ihmisen ajatustoimintoihin liittyviä ominaisuuksia suhteessa työhön tai toimintaan.

Kognitiivisen ergonomian avulla tarkastellaan muun muassa

  • järjestelmiä ja käyttöliittymiä, joita käytetään
  • tapoja, joilla tietoa esitetään

Lue lisää:

Organisatorinen ergonomia

Organisatorinen ergonomia liittyy teknisen ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Se keskittyy huomioimaan tuotannon ja palveluiden kehittämisen sekä henkilöstön yhteistyön.

Organisatorisen ergonomian avulla tarkastellaan muun muassa

  • henkilöstörakennetta
  • työprosesseja ja –työkokonaisuuksia
  • työaikajärjestelyjä

AlkuunSeuraava sivu

 

Päivitetty  4.4.2020