Tjänster

​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Rehabiliteringshuset erbjuder information och stöd för alla som själva är eller vars närstående är i behov av rehabilitering.

Se mer.​..


OM REHABILITERINGSHUSET

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


BIRKALANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


NORRA ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


NORRA SAVOLAX SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT