Tjänster

​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Rehabiliteringshuset erbjuder information och stöd för alla som själva är eller vars närstående är i behov av rehabilitering.

Se mer.​..


OM REHABILITERINGSHUSET

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


BIRKALANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


NORRA ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 ​projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


NORRA SAVOLAX SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom ramen för Virtuaalisairaala 2.0 projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.


EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Uppdaterad  1.3.2019