Om Rehabiliteringshuset

Rehabiliteringshuset erbjuder information och stöd för alla som är själva eller vars närstående är i behov av rehabilitering.

I huset hittar du nyttig information om rehabilitering och rehabiliteringstjänster. Innehållet har skapats av hälsovårdsproffs.

Rehabiliteringshuset uppmuntrar till att ställa upp mål och förstärka den egna motivationen för rehabiliteringen. Rehabiliteringshusets egenvårdsguider fungerar som stöd i din aktiva rehabilitering.

Rehabiliteringshuset öppnades hösten 2016. Huset utvecklas kontinuerligt och kompletteras med nya innehåll. Under år 2018 publiceras bland annat egenvårdsprogrammet Rökfri till operationen, näringsbristsrisksållning och innehåll för socialt arbete.

Vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer för Rehabiliteringshuset. Du kan ge respons via Anna palautetta -funktionen.

Rehabiliteringshusets innehåll har producerats av rehabiliteringsproffs inom den specialiserade sjukvården. Bland annat fysioterapeuter, ergoterapeuter, näringsterapeuter, rehabiliteringshandledare, socialarbetare och läkare har deltagit i att bygga upp Rehabiliteringshuset. Innehållet har producerats i samarbete med läroanstalter och aktörer inom den tredje sektorn.

Rehabiliteringshuset har flera samarbetspartners.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.7.2018