Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, kan du vara berättigad till utkomststöd.

Utkomststöd är ett individuellt ekonomiskt stöd som utbetalas i sista hand, först bör man söka övriga förmåner. Utkomststödet kompletterar det övriga utkomstskyddet, såsom studiestöd, arbetslöshetsbidrag eller sjukdagpenning. Det grundläggande utkomststödet ska sökas från FPA.

Utöver det grundläggande utkomststödet kan man söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd från hemkommunens socialbyrå. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för särskilda utgifter, till exempel extra boendekostnader eller långvarig svår sjukdom, då det grundläggande utkomststödet inte räcker till.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja individers och familjers sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand, samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd måste först sökas från FPA. Först efter att du fått antingen ett positivt eller negativt beslut om det grundläggande utkomststödet, kan du söka kompletterande och förebyggande utkomststöd från hemkommunen.

Föregående sidaTill början

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018