Utkomst

Du kan få sjukdagpenning från FPA under den tid som din funktionsförmåga är försvagad på grund av sjukdom.

Du kan ansöka om sjukdagpenning från FPA inom två månader efter att sjukledigheten har börjat. Om du arbetar och får lön under sjukdomstiden, betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivaren. Du kan få sjukdagpenning under ungefär ett års tid. Också studerande och arbetslösa kan få sjukdagpenning. Om ditt barn insjuknar kan du få specialvårdspenning från FPA.

Via länkarna här nedan kommer du till FPA:s webbplats, där du kan bekanta dig närmare med förmånerna.

pic Sjukdagpenning

Om du är 16 - 67 år gammal och inte kan jobba eller studera på grund av sjukdom, kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA. Läs mer på FPA:s webbplats.

pic Partiell sjukdagpenning

Om du är delvis arbetsoförmögen, kan du få partiell sjukdagpenning från FPA. Läs mer på FPA:s webbplats.

pic Specialvårdspenning

Om ditt barn insjuknar och du deltar i vården av barnet, kan du ansöka om specialvårdspenning från FPA för att ersätta inkomstbortfall. Läs mer på FPA:s webbplats.

På annat håll i Hälsobyn

Mer information om ekonomiskt stöd för familjer där en ung person insjuknat psykiskt: Psykporten (på finska).

Här hittar du mer stöd för att få kontroll över din ekonomi: Psykporten (på finska).

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018