Hemvård

Hemvård är en kombination av hemservice och hemsjukvård.

Om du behöver både hemservice och hemsjukvård, kan de här två kombineras. Det kallas för hemvård. Hemvården består av både social- och hälsovårdstjänster. Hemvårdens uppgift är att ordna nödvändig vård och övrig service så att du klarar dig hemma.

Din hemkommun gör upp en vård- och serviceplan tillsammans med dig och dina anhöriga utgående från ditt servicebehov. I de flesta kommuner kan man få hjälp av hemvården också på kvällar och nätter.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018