Hemsjukvård

Om du på grund av dina sjukdomar inte kan använda hälsovårdstjänster utanför hemmet, kan du få hemsjukvård.

​​​​​​​​

Hemsjukvård kan ordnas, om du på grund av sjukdom inte kan använda hälso- och sjukvårdstjänster utanför hemmet. I den ingår till exempel provtagningar och mätningar, samt uppföljning av medicinering och hälsotillstånd.

​Via hemsjukvården kan du också få information om intervallvårdsperioder och dagsjukhusplatser. Hemsjukvårdsservicen är avgiftsbelagd och den ordnas av hälsovården i din hemkommun.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2018