Hemservice

Hemservice ger stöd och hjälp, så att du kan bo hemma trots sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hemservicens syfte är att stöda dig så att du klarar dig hemma trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Också familjer kan erbjudas hemservice, till exempel efter att ett barn har fötts. Hemservicen kan vara tillfällig eller fortlöpande.

  • Hemservicen hjälper dig med vardagliga saker såsom dusch, klädvård eller vård av barn.
  • Som stödtjänst inom hemservicen kan du också få måltids- och butikstjänst.

Hemservicen är avgiftsbelagd. För ett tillfälligt besök eller tillfälliga stödtjänster debiteras en engångsavgift. För fortlöpande vård eller service betalar du en månadsavgift enligt dina inkomster.

Hemservice ordnas via din hemkommuns socialtjänst på basis av ditt servicebehov.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018