Service och förmåner relaterade till sjukdom

​Sjukdagpenning ersätter inkomstbortfall under sjukdomstiden. Du kan vid behov få hemvård som stöd för att klara vardagen.

​​

Om du insjuknar och därför inte kan jobba eller studera, kan din utkomst under sjukfrånvaron tryggas med hjälp av FPA:s sjukdagpenning.

Din arbetsgivare ansöker om sjukdagpenning för dig om du är förvärvsarbetande och får lön under sjukfrånvaron. Annars bör du själv ansöka om sjukdagpenning från FPA. Om du kan arbeta deltid, kan du kompensera för din inkomstförlust med partiell sjukdagpenning. Om ditt barn insjuknar kan du ansöka om specialvårdspenning från FPA.

Den nödvändiga vården kan ordnas i ditt hem, om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till sjukhuset eller polikliniken för att få vård.

pic Utkomst

Du kan få sjukdagpenning från FPA under den tid som din funktionsförmåga är försvagad på grund av sjukdom.

pic Stöd i hemmet

Om du har svårt att klara dig hemma på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du få hemvård.


Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  12.9.2018