Utkomst

FPA erbjuder förmåner för att trygga din utkomst i olika livssituationer, om du inte kan studera eller arbeta.

Här hittar du förmåner för rehabilitering och långvarig sjukdom. Via länkarna här nedan kan du bekanta dig närmare med de enskilda förmånerna för rehabilitering på FPA:s webbplats.

pic Handikappbidrag för personer under 16 år

Ett barn som behöver mer vård och omvårdnad än andra barn i samma ålder i minst 6 månaders tid, kan få handikappbidrag. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Handikappbidrag för personer över 16 år

Handikappbidrag betalas till personer i åldern 16–67, som har en sjukdom eller ett handikapp och vars funktionsförmåga har försvagats under minst ett års tid. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Rehabiliteringspenning för unga

En person i åldern 16–19, vars funktionsförmåga har försvagats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan ansöka om rehabiliteringspenning för unga. Syftet är att främja rehabilitering och sysselsättning. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Rehabiliteringspenning

Personer i åldern 16–67 är berättigade till rehabiliteringspenning om rehabiliteringens syfte är att komma in i, återvända till eller stanna kvar i arbetslivet. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Partiell rehabiliteringspenning

Du kan få partiell rehabiliteringspenning, om du delvis kan arbeta under rehabiliteringsperioden. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Rehabiliteringsstöd och sjukpension

Sjukpension beviljas tillsvidare, om det inte är sannolikt att arbetsförmågan återställs. En tidsbegränsad sjukpension kallas för rehabiliteringsstöd. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

pic Vårdbidrag för pensionstagare

Vårdbidragets syfte är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Du kan läsa mer på FPA:s webbplats.

Bekanta dig närmare med alla FPA:s förmåner för rehabilitering på FPA:s webbplats.

På annat håll i Hälsobyn

Mer information om ekonomiskt stöd för familjer där en ung person insjuknat psykiskt: Psykporten - Perheen taloudellinen tuki nuorten psyykkisissä sairauksissa (på finska).

Här hittar du mer stöd för att få kontroll över din ekonomi: Psykporten - Taloudellisen ahdingon omahoito (på finska).

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018