Hushållsavdrag

Hushållsavdraget är ett skatteavdrag som kan erhållas till exempel för hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete som man låter utföra i hemmet.

Hushållsavdraget är ett skatteavdrag som kan erhållas exempelvis för hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete som man låter utföra i hemmet eller för underhålls- och ombyggnadsarbeten av en fritidsbostad. Avdrag kan också erhållas för IT-installationer och rådgivningstjänster.

Hushållsavdragets andel är 20 procent av den lön som utbetalats. Dessutom kan lönebikostnaderna dras av. Människor som bor i samma hushåll kan båda minska det maximala beloppet i sin egen beskattning. Avdraget beviljas på årlig basis.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018